Klachten of suggesties

1) Klachten van cliënten

Wij willen onze behandeling zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over genomen beslissingen of de wijze waarop medewerkers met u omgaan. Klachten van cliënten en hun naasten behandelen wij serieus en respectvol. Bespreek uw klacht eerst intern. U kunt uw klacht eerst bespreken met de betrokken medewerker. Lukt het niet om met de betrokken medewerker tot een oplossing te komen, dan kunt u in gesprek gaan met de zorgmanager van de afdeling.

Wanneer u er met de betrokkenen niet uitgekomen bent, kunt u uw klacht schriftelijk indienen via: info@mentalmints.nl of het contact formulier. We onderzoeken de klacht, bemiddelen en nemen zonodig maatregelen om de klacht op te lossen.

Als uw klacht niet tot een oplossing leidt

Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan is de volgende stap het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie Cliënten. Ook kunt u een klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (www.geschillencommissie.nl). Om een goede behandeling van een ingediende klacht te waarborgen, is een klachtenreglement vastgesteld. Familieleden en andere personen die in het kader van hun relatie contacten met Mentalmints onderhouden kunnen ook een klacht indienen tegen een gedraging of beslissing van een medewerker of van de instelling jegens henzelf.

2) Tips & Tops

Uw TIP maakt Mentalmints beter. Wij streven voortdurend naar optimale dienstverlening. Daarom zijn wij geïnteresseerd in de ervaringen die u bij Mentalmints hebt opgedaan. Dit kunnen zowel positieve als negatieve ervaringen zijn. Door uw opmerkingen of tips met ons te delen, helpt u ons om de kwaliteit van de dienstverlening, waar nodig, te verbeteren.

U kunt uw aan ons doorgeven door een bericht te sturen via het contactformulier, app of via info@mentalmints.nl

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht.

Vrijblijvend kennismaken

We nodigen je graag uit voor een kop koffie of thee in Rotterdam of Zoetermeer. We nemen de tijd en luisteren naar jouw verhaal.
Call Now Button