Klachten en incidenten

We doen bij Mentalmints onze uiterste best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk. Dit betekent dat onze zorgverlening misschien niet altijd foutloos verloopt, of niet aan je verwachtingen voldoet. Mocht dit het geval zijn, dan horen wij dat graag van je. Dit helpt ons de zorg te verbeteren en tekortkomingen in de toekomst te voorkomen. Hiervoor kun je contact opnemen met je behandelaar of de eindverantwoordelijke regiebehandelaar. Mogelijk kan in een gesprek je onvrede weggenomen worden en kunnen we samen tot een goede oplossing komen. Mocht dit je om welke reden dan ook niet tevreden stellen, dan kun je gebruik maken van onze klachtenprocedure en onderstaand formulier.

Klacht intern bespreken

Wij willen onze behandeling zo goed mogelijk afstemmen op je wensen en verwachtingen. Toch kan het zijn dat je een klacht hebt over genomen beslissingen of de wijze waarop medewerkers met je omgaan. Klachten van cliënten en hun naasten behandelen wij serieus en respectvol. Bespreek je klacht eerst intern. Je kunt je klacht eerst bespreken met de betrokken medewerker.

Wanneer je er met de betrokkenen niet uitgekomen bent, kun je je klacht indienen via het klachten en incidenten formulier. We onderzoeken de klacht, bemiddelen en nemen zonodig maatregelen om de klacht op te lossen.

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met klachten, raadpleeg onze klachtenregeling.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Tevens kun je je vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert je klacht met informatie en advies op te lossen en kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. Je bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.
Voor meer informatie: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

Als je klacht niet tot een oplossing leidt

Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan is de volgende stap het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Om een goede behandeling van een ingediende klacht te waarborgen, is een klachtenregeling vastgesteld. Familieleden en andere personen die in het kader van hun relatie contacten met Mentalmints onderhouden kunnen ook een klacht indienen tegen een gedraging of beslissing van een medewerker of van de instelling jegens henzelf. Je kunt altijd zonder tussenkomst van Mentalmints een klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht.

Vrijblijvend kennismaken

We nodigen je graag uit voor een kop koffie of thee. We nemen de tijd en luisteren naar jouw verhaal.

Ga naar de inhoud