Tarieven en vergoeding van zorg

Je behandeling wordt vergoed door je verzekeraar indien je 18 jaar of ouder bent. Ben je jonger dan 18 jaar, dan worden de kosten van onze zorgverlening niet vergoed. Wij hebben momenteel geen contracten met gemeenten of zorgverzekeraars.

Verwijzing huisarts

Om je te kunnen helpen en om in aanmerking te komen voor een vergoeding, hebben we een digitale verwijzing via Zorgdomein nodig van je huisarts.
Direction Arrows
Stap 01

Intake / Behandeling

Na de gratis kennismaking vindt de intake plaats. Hierin luisteren we naar je zorgvraag en brengen we je zorgbehoefte in kaart. Hierna start je behandeling
Direction Arrows
Stap 02

Factuur

Per maand ontvang je een factuur via onze partner Infomedics. Deze factuur is tevens de declaratie welke je kunt indienen bij je zorgverzekeraar. Deze declaratie is nodig om de vergoeding te ontvangen.
Direction Arrows
Stap 03

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Je betaalt de factuur via Infomedics en dient de declaratie in bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van je zorgpolis krijg je een percentage van de factuur vergoed.
Stap 04

Het percentage van vergoeding van je behandeling is afhankelijk van welke zorgverzekering je hebt, zie hieronder.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de financiering van je behandeling

Kom je er niet helemaal uit, neem dan contact met ons op. We helpen je graag.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de financiering van de behandeling bij onze praktijk. Dit is inclusief de intakegesprekken en persoonlijkheidsonderzoeken. Je wordt ten tijde van je aanmelding gevraagd zelf bij je zorgverzekeraar na te gaan wat je vergoeding is voor de ggz-behandeling die je bij onze praktijk wilt gaan volgen. Pas als je dat persoonlijk hebt vastgesteld en ons inlicht over zowel de hoogte van je vergoeding als je beslissing om hier in behandeling te komen, kan de intakeprocedure worden opgestart. Tevens vragen wij je om kennis te nemen van onze algemene voorwaarden en deze digitaal te ondertekenen. Zo weet je direct waar je aan toe bent.

Wettelijk verplicht eigen risico

Ongeacht de hoogte van de vergoeding die je voor een ggz-behandeling ontvangt, is dit altijd na verrekening met je wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2022 heeft de overheid het minimum eigen risico vastgesteld op € 385,- per jaar. Dit betekent dat je de eerste € 385,- (of meer, als je voor een hoger eigen risico hebt gekozen) van je zorgkosten zelf moet betalen, althans als je dat al niet hebt besteed aan andere zorg in hetzelfde kalenderjaar.

Tarieven 2022

In 2022 worden de consulten individueel bij je in rekening gebracht volgens onderstaande prestatiecodes en bijbehorende tarieven. Deze tarieven zijn door de NZa vastgesteld. Wij hanteren 100% NZa tarieven. De prestatiecodes zijn afhankelijk van het beroep van de behandelaar (Basispsycholoog, GZ-Psycholoog of Klinisch psycholoog). De onderstaande combinaties van prestatiecodes worden bij Mentalmints gehanteerd en komen het meest voor. Dit overzicht is niet uitputtend. Bekijk hier voor 2022 de uitgebreide tarievenlijst NZa  

Diagnostiek en behandeling basis en specialistische zorg

Tarieven tot en met juli augustus 2022

Prestatie NZa tarief Je zorgpolis dekking 100% 90% 80% 75% 65%
Beschrijving dienst
Het bedrag op onze factuur welke je aan ons overmaakt
Het bedrag wat je netto kwijt bent na het indienen van onze factuur bij je zorgverzekeraar en het ontvangen van je vergoeding*
Intake basis 90 minuten | CO0302 + CO0521
243,99
0
24,40
48,80
61,00
85,40
Intake basis/specialistisch 90 minuten | CO0278 + CO0521
277,58
0
27,26
55,52
69,40
97,15
Behandeling 60 minuten | CO0586
124,74
0
12,74
24,95
31,19
43,66
Behandeling tot 15 minuten | CO0196 | Behandeling en verslaglegging bij (ongepland) (telefonisch) consult
43,63
0
4,36
8,73
10,91
15,27
Intercollegiaal overleg tot 15 minuten | OV0007 | Dit multidisciplinair overleg vind minimaal 1x per maand plaats. In dit overleg wordt je dossier zorgvuldig besproken en je behandeling geëvalueerd door je behandelaren.
22,18
0
2,22
4,44
5,55
7,76
Intercollegiaal overleg vanaf 15 minuten | OV0008
67,62
0
6,76
13,52
16,91
23,67
Indien volledig traject bij Klinisch psycholoog: Diagnostiek Klinisch psycholoog 60 minuten | CO0538
216,23
0
21,62
43,25
54,06
75,68
Indien volledig traject bij Klinisch psycholoog: Behandeling Klinisch psycholoog 45 minuten | CO0473
159,85
0
15,99
31,97
39,96
55,95

Tarieven vanaf augustus september 2022

Vanaf september verwachten wij gekwalificeerd te zijn als zelfstandig behandelcentrum. Dit betekent dat wij dan als GGZ instelling onze zorgverlening continueren onder Kwaliteitsstatuut Sectie III. De constructie van een GGZ instelling is anders dan van een vrijgevestigde praktijk, hierdoor wijzigen ook de NZa tarieven welke wij als zorgaanbieder hanteren. De NZa bepaald de tarieven voor vrijgevestigde praktijken en instellingen.

Prestatie NZa tarief Je zorgpolis dekking 100% 90% 80% 75% 65%
Beschrijving dienst
Het bedrag op onze factuur welke je aan ons overmaakt
Het bedrag wat je netto kwijt bent na het indienen van onze factuur bij je zorgverzekeraar en het ontvangen van je vergoeding*
Intake Psycholoog (deel 1) 60 minuten | CO0522 | Intake, diagnostiek en verslaglegging
202,16
0
20,22
40,43
50,54
70,76
Intake (deel 2) door regiebehandelaar 30 minuten | CO0344 | Diagnostiek door regiebehandelaar (videobellen)
189,70
0
18,97
37,94
47,43
66,40
Behandeling Psycholoog 60 minuten | CO0587 | Behandeling, verslaglegging en intercollegiaal overleg
169,74
0
16,97
33,95
42,44
59,41
Behandeling Psycholoog tot 15 minuten | CO0197 | Behandeling, verslaglegging bij (ongepland) (telefonisch) consult
62,20
0
6,22
12,44
15,55
21,77
Indien volledig traject door Klinisch psycholoog:
Diagnostiek Klinisch Psycholoog
60 minuten | CO0539 | Behandeling, verslaglegging en intercollegiaal overleg

*Wanneer de inzet van de Klinisch Psycholoog als behandelaar wordt overwogen, leggen we dit eerst aan jou voor.
291,31
0
29,13
58,26
72,83
101,96
Indien volledig traject door Klinisch psycholoog:
Behandeling Klinisch Psycholoog
45 minuten | CO0474 | Behandeling, verslaglegging en intercollegiaal overleg

*Wanneer de inzet van de Klinisch Psycholoog als behandelaar wordt overwogen, leggen we dit eerst aan jou voor.
212,59
0
21,26
42,52
53,15
74,41
Diagnostiek Psychiater
30 minuten | CO0271

*Wanneer de inzet van Farmacotherapie (medicatie) wordt overwogen, leggen we dit eerst aan jou voor.
236,57
0
23,66
47,31
59,14
82,80

Overige tarieven

Prestatie NZa tarief Je zorgpolis dekking 100% 90% 80% 75% 65%
Beschrijving dienst
Het bedrag op onze factuur welke je aan ons overmaakt
Het bedrag wat je netto kwijt bent na het indienen van onze factuur bij je zorgverzekeraar en het ontvangen van je vergoeding*
Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming cliënt) aan derden. | OV0018 | Het betreft hier werkzaamheden die niet tot de te verzekeren prestaties bij of krachtens de Zorgverzekeringswet behoren en aldus door de aanvrager zelf moeten worden betaald
91,78
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Onverzekerde zorg 45 minuten | OV0012 | Zorg die buiten de aanspraak op de Zorgverzekeringswet valt maar wel zorg is zoals omschreven in de Wmg.
117,33
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Toeslag reistijd tot 25 minuten | TC0009 |
30,75
0
3,08
6,15
7,69
10,76
Toeslag reistijd vanaf 25 minuten | TC0010 |
79,30
0
7,93
15,86
19,83
27,76

Eerst je zorgverzekeraar benaderen

Om onverwachte kosten naderhand te voorkomen, raden wij je dringend aan om vooraf je zorgverzekeraar altijd te vragen naar de exacte voorwaarden en vergoeding voor je ggz-behandeling bij onze praktijk.

Om zeker te weten dat je behandelingskosten (deels of volledig) worden vergoed, leg de volgende informatie vooraf aan je zorgverzekeraar voor:

  • Het betreft een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

  • Gevolgd bij een GGZ praktijk met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, zonder contracten met zorgverzekeraars

  • De diagnose en de zorgzwaarte waarop ik behandeld wordt is gebaseerd op de DSM-hoofddiagnosegroep en de in ontwikkeling zijnde zorgvraagtypering in het Zorgprestatiemodel

  • Voor de behandelingskosten worden de wettelijk vastgelegde WMG-tarieven als genoemd in de actuele Tariefbeschikking van de NZa aangehouden

  • Is er een machtiging nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding?

  • Worden de kosten van mijn GGZ-behandeling op grond van de bovenstaande informatie volledig door u vergoed? Of zijn hier nog andere voorwaarden op van toepassing?

Plan een afspraak in

Je kunt direct bij ons een afspraak inplannen in onze agenda.

Bel ons

Mocht je vragen hebben kun je ons natuurlijk bellen. 

Kom je er niet helemaal uit? We zijn er om je te helpen

Mocht je vragen hebben neem dan contact met ons op. We horen graag van je.

De belangrijkste info op een rijtje

Plan een afspraak in

Je kunt direct bij ons een afspraak inplannen in onze agenda.

Whatsapp

Mocht je vragen hebben neem dan contact met ons op. We horen graag van je.

Bel ons

Mocht je vragen hebben kun je ons natuurlijk bellen. 

Contactformulier

Mocht je vragen hebben neem dan contact met ons op. We horen graag van je.

Heeft deze informatie je verder geholpen?

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht.

Vrijblijvend kennismaken

We nodigen je graag uit voor een kop koffie of thee. We nemen de tijd en luisteren naar jouw verhaal.

Call Now Button