Tarieven en vergoeding van zorg

Je behandeling wordt vergoed door je verzekeraar indien je 18 jaar of ouder bent. Ben je jonger dan 18 jaar, dan worden de kosten van onze zorgverlening niet vergoed.

Wanneer we een contract hebben met jouw zorgverzekeraar

Wanneer we een contract hebben met jouw zorgverzekeraar wordt je zorg vanaf leeftijd 18 jaar bij ons volledig vergoed met uitzondering van je eigen risico. Om zorg vergoed te krijgen is er een verwijzing nodig van je huisarts via Zorgdomein.

Zorgverzekeraar Contract in 2023 Contract in 2024
DSW en labels InTwente, Stadholland
VGZ en labels Unive, ZEKUR, IZZ, Zorgzaam, IZA, UMC, MVJP

Het percentage van vergoeding van je behandeling is afhankelijk van welke zorgverzekering je hebt, zie hieronder.

Restitutiepolis

Je kunt in aanmerking komen voor 85% - 100% vergoeding. Controleer zelf de voorwaarden van je polis bij je zorgverzekeraar

Combinatiepolis

Je kunt in aanmerking komen voor 65% - 85% vergoeding. Controleer zelf de voorwaarden van je polis bij je zorgverzekeraar

Budgetpolis

Je kunt in aanmerking komen voor 55% - 65% vergoeding. Controleer zelf de voorwaarden van je polis bij je zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars met een restitutiepolis 2024*

Voorwaarden website zorgverzekeraar*

Vergoed 100% NZa tarief?

Machtiging nodig?

a.s.r Eigen Keuze

Vergoedingen (asr.nl) Ga naar Basisverzekering, tab Eigen Keuze

Informeer naar percentage.

Ja

Aevitae

Basisverzekering Restitutie (aevitae.com)

Maximaal 100% van het marktconform tarief.

Onbekend

Menzis Basis Vrij

Menzis Basis Vrij - restitutiepolis met keuzevrijheid

Overzicht Menzis vergoedingen GGZ Basis Vrij

Onbekend

Je bent zelf verantwoordelijk voor de financiering van je behandeling

Je bent zelf verantwoordelijk voor de financiering van de behandeling bij onze praktijk. Dit is inclusief de eventuele machtiging, intakegesprekken en persoonlijkheidsonderzoeken. Je wordt ten tijde van je aanmelding gevraagd zelf bij je zorgverzekeraar na te gaan wat je vergoeding is voor de ggz-behandeling die je bij onze praktijk wilt gaan volgen. Pas als je dat persoonlijk hebt vastgesteld en ons inlicht over zowel de hoogte van je vergoeding als je beslissing om hier in behandeling te komen, kan de intakeprocedure worden opgestart. Tevens vragen wij je om kennis te nemen van onze algemene voorwaarden en deze digitaal te ondertekenen. Zo weet je direct waar je aan toe bent.

Het is mogelijk om via onze partner Infomedics uitstel van betaling, een betalingsregeling of betaalplan te treffen. Zie voor meer informatie:
Brochure Infomedics en de Brochure betaalplan.

Een werkgever vindt het belangrijk dat je gezondheid en daarmee je  werkvermogen hersteld zodat je weer volledig inzetbaar bent. Een werkgever kan (een deel van) de kosten dekken wanneer deze niet volledig vergoed worden door je zorgverzekeraar.

Wettelijk verplicht eigen risico

Ongeacht de hoogte van de vergoeding die je voor een ggz-behandeling ontvangt, is dit altijd na verrekening met je wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2022 en 2023 heeft de overheid het minimum eigen risico vastgesteld op € 385,- per jaar. Dit betekent dat je de eerste € 385,- (of meer, als je voor een hoger eigen risico hebt gekozen) van je zorgkosten zelf moet betalen, althans als je dat al niet hebt besteed aan andere zorg in hetzelfde kalenderjaar.

Tarieven 2024

De NZa bepaald de tarieven voor vrijgevestigde praktijken en instellingen. De prestatiecodes zijn afhankelijk van het beroep van de behandelaar (Psycholoog, GZ-Psycholoog, Klinisch psycholoog of Psychiater). Wij hanteren tarieven conform NZa in setting III Monodisciplinair of Multidisciplinair.

Berekentool kosten behandeltraject 2024

We hebben de meest voorkomende consulten verwerkt in een berekentool. Met de berekentool kan je snel inzicht krijgen in de mogelijke kosten voor jouw behandeltraject. Je kunt de berekening direct naar ons versturen, dan wordt er contact met je opgenomen door een specialist voor verder advies. Het is lastig te voorspellen hoe de kosten exact uitpakken omdat het verloop van de behandeling sterk afhankelijk is van je klachten en progressie.

Eerst je zorgverzekeraar benaderen

Om onverwachte kosten naderhand te voorkomen, raden wij je dringend aan om vooraf je zorgverzekeraar altijd te vragen naar de exacte voorwaarden en vergoeding voor je ggz-behandeling bij onze instelling.

Om zeker te weten dat je behandelingskosten (deels of volledig) worden vergoed, leg de volgende informatie vooraf aan je zorgverzekeraar voor:

 • Het betreft een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

 • Gevolgd bij een GGZ instelling met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Zonder contract met je betreffende zorgverzekeraar.

 • De diagnose en de zorgzwaarte waarop ik behandeld wordt is gebaseerd op de DSM-hoofddiagnosegroep en de zorgvraagtypering in het Zorgprestatiemodel

 • Voor de behandelingskosten worden de wettelijk vastgelegde WMG-tarieven als genoemd in de actuele Tariefbeschikking van de NZa aangehouden

 • Is er een offerte nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding?

  Let op: Wanneer je zorgverzekeraar een offerte als voorwaarde stelt kunnen wij enkel een indicatief kostenoverzicht faciliteren middels de berekentool beschikbaar op deze website. De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van de klachten en progressie. Aan een kostenindicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Is er een machtiging nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding?

  Let op: Wanneer je vanuit je zorgverzekeraar een machtiging nodig hebt, maar deze niet hebt aangevraagd is de kans aanwezig dat je eventueel ingediende behandelfacturen niet vergoed krijgt.

 • Wordt er een eis gesteld aan de verhouding behandeluren van regiebehandelaar / medebehandelaar?

  Bij Mentalmints kunnen wij niet van tevoren aangeven wat de verhouding per traject is. Dit is afhankelijk van de zorgvraag en beschikbaarheid van behandelaren.

 • Worden de kosten van mijn GGZ-behandeling op grond van de bovenstaande informatie volledig door u vergoed? Of zijn hier nog andere voorwaarden op van toepassing?

Belangrijk om te weten

Heeft deze informatie je verder geholpen?

Ashwin Tribhawansingh

Transparantie in de kosten van je behandeling is van belang. Zo weet je waar je aan toe bent. We kunnen ons voorstellen dat de cijfers je soms om de oren vliegen, neem contact met ons op als je vragen hebt.

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht.

Vrijblijvend kennismaken

We nodigen je graag uit voor een kop koffie of thee. We nemen de tijd en luisteren naar jouw verhaal.

Ga naar de inhoud