Per 1 januari 2023 wijzigen onze tarieven. Je hebt nog t/m 31 december 2022 om over te stappen op een restitutiepolis voor de beste kostendekking bij ongecontracteerde zorg.

Tarieven en vergoeding van zorg

Je behandeling wordt vergoed door je verzekeraar indien je 18 jaar of ouder bent. Ben je jonger dan 18 jaar, dan worden de kosten van onze zorgverlening niet vergoed. Wij hebben momenteel geen contracten met gemeenten of zorgverzekeraars.

Verwijzing huisarts

Om je te kunnen helpen en om in aanmerking te komen voor een vergoeding, hebben we een digitale verwijzing via Zorgdomein nodig van je huisarts. Bekostig je de behandeling helemaal zelf, dan is er geen verwijzing nodig.

Intake / Behandeling

Na de gratis kennismaking vindt de intake plaats. Hierin luisteren we naar je zorgvraag en brengen we je zorgbehoefte in kaart. Wanneer jij aansluiting voelt en wij in jouw zorgbehoefte kunnen voorzien, start je behandeling

Factuur

Maandelijks ontvang je een factuur per mail of post via onze partner Infomedics. De factuur betaal je binnen 30 dagen aan ons via Infomedics. Deze factuur is tevens de declaratie welke je kunt indienen bij je zorgverzekeraar om de vergoeding conform je zorgpolis te ontvangen. Het is mogelijk om een betaalregeling of betaalplan te treffen.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Je betaalt de factuur via Infomedics en dient de declaratie in bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van je zorgpolis krijg je een percentage van de factuur vergoed van je zorgverzekeraar. Tevens kan je informeren bij je werkgever of deze een deel wil vergoeden.

Het percentage van vergoeding van je behandeling is afhankelijk van welke zorgverzekering je hebt, zie hieronder.

Restitutiepolis

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis krijg je 90 tot 100% van de kosten (NZA tarief) van je behandeling vergoed.

BESTE DEKKING
Natura/combi polis

Natura/combi polis

Bij een naturapolis wordt over het algemeen 70 – 75% van de kosten (NZA tarief) van je behandeling vergoed.

STAP OVER
Budget polis

Budget polis

Budgetpolissen zijn goedkopere polissen die vaak slechts 50 tot 60% van de kosten (NZA tarief) van je behandeling vergoeden.

STAP OVER

Zorgverzekeraars met een restitutiepolis 2023*

Voorwaarden website zorgverzekeraar*

Vergoed 100% NZa tarief?

Machtiging nodig?

a.s.r Eigen Keuze

Vergoedingen (asr.nl) Ga naar Basisverzekering, tab Eigen Keuze

Informeer naar percentage.

Ja

Aevitae

Basisverzekering Restitutie (aevitae.com)

Maximaal 100% van het marktconform tarief.

Onbekend

AON

Informatiedocument over het verzekeringsproduct (zorgverzekeringskaart.nl)

Volledige vergoeding volgens informatie op de website.

Onbekend

CZ Zorgkeuzepolis

Zorgkeuzepolis – De basisverzekering keuzevrijheid - CZ

100% van het gemiddelde tarief.

Onbekend

Menzis Basis Vrij

Menzis Basis Vrij - restitutiepolis met keuzevrijheid

Overzicht Menzis vergoedingen GGZ Basis Vrij

Onbekend

Stad Holland

De basisverzekering - Stad Holland Zorgverzekeraar

100% NZa tarieven.

Onbekend

Zilveren Kruis Basis Exclusief

Basis Exclusief - Zilveren Kruis

Overzicht vergoedingen Restitutiepolis. Wmg-tarief of marktconform bedrag. Informeer naar percentage of bedrag

Onbekend

Je bent zelf verantwoordelijk voor de financiering van je behandeling

Je bent zelf verantwoordelijk voor de financiering van de behandeling bij onze praktijk. Dit is inclusief de intakegesprekken en persoonlijkheidsonderzoeken. Je wordt ten tijde van je aanmelding gevraagd zelf bij je zorgverzekeraar na te gaan wat je vergoeding is voor de ggz-behandeling die je bij onze praktijk wilt gaan volgen. Pas als je dat persoonlijk hebt vastgesteld en ons inlicht over zowel de hoogte van je vergoeding als je beslissing om hier in behandeling te komen, kan de intakeprocedure worden opgestart. Tevens vragen wij je om kennis te nemen van onze algemene voorwaarden en deze digitaal te ondertekenen. Zo weet je direct waar je aan toe bent.

Het is mogelijk om via onze partner Infomedics uitstel van betaling, een betalingsregeling of betaalplan te treffen. Zie voor meer informatie:
Brochure Infomedics en de Brochure betaalplan.

Een werkgever vindt het belangrijk dat je gezondheid en daarmee je  werkvermogen hersteld zodat je weer volledig inzetbaar bent. Een werkgever kan (een deel van) de kosten dekken wanneer deze niet volledig vergoed worden door je zorgverzekeraar.

Wettelijk verplicht eigen risico

Ongeacht de hoogte van de vergoeding die je voor een ggz-behandeling ontvangt, is dit altijd na verrekening met je wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2022 en 2023 heeft de overheid het minimum eigen risico vastgesteld op € 385,- per jaar. Dit betekent dat je de eerste € 385,- (of meer, als je voor een hoger eigen risico hebt gekozen) van je zorgkosten zelf moet betalen, althans als je dat al niet hebt besteed aan andere zorg in hetzelfde kalenderjaar.

Tarieven 2022

In 2022 worden de consulten individueel bij je in rekening gebracht volgens onderstaande prestatiecodes en bijbehorende tarieven. Deze tarieven zijn door de NZa vastgesteld. Wij hanteren 100% NZa tarieven. De prestatiecodes zijn afhankelijk van het beroep van de behandelaar (Basispsycholoog, GZ-Psycholoog of Klinisch psycholoog). De onderstaande combinaties van prestatiecodes worden bij Mentalmints gehanteerd en komen het meest voor. Dit overzicht is niet uitputtend. Bekijk hier voor 2022 de uitgebreide tarievenlijst NZa  

Prestatie NZa tarief Je zorgpolis dekking 100% 90% 80% 75% 65%
Beschrijving dienst
Het bedrag op onze factuur welke je aan ons overmaakt
Het bedrag wat je netto kwijt bent na het indienen van onze factuur bij je zorgverzekeraar en het ontvangen van je vergoeding*
Intake GZ-Pyscholoog + Pyscholoog 90 minuten | CO0302 + CO0521
243,99
0
24,40
48,80
61,00
85,40
Intake basis/specialistisch 90 minuten | CO0278 + CO0521
277,58
0
27,26
55,52
69,40
97,15
Behandeling 60 minuten | CO0586
124,74
0
12,74
24,95
31,19
43,66
Behandeling tot 15 minuten | CO0196 | Behandeling en verslaglegging bij (ongepland) (telefonisch) consult
43,63
0
4,36
8,73
10,91
15,27
Intercollegiaal overleg tot 15 minuten | OV0007 | Dit multidisciplinair overleg vind minimaal 1x per maand plaats. In dit overleg wordt je dossier zorgvuldig besproken en je behandeling geëvalueerd door je behandelaren.
22,18
0
2,22
4,44
5,55
7,76
Intercollegiaal overleg vanaf 15 minuten | OV0008
67,62
0
6,76
13,52
16,91
23,67
Indien volledig traject bij Klinisch psycholoog: Diagnostiek Klinisch psycholoog 60 minuten | CO0538
216,23
0
21,62
43,25
54,06
75,68
Indien volledig traject bij Klinisch psycholoog: Behandeling Klinisch psycholoog 45 minuten | CO0473
159,85
0
15,99
31,97
39,96
55,95
Indien volledig traject bij GZ-psycholoog: Diagnostiek GZ-psycholoog 60 minuten | CO0562
163,37
0
16,34
32,67
40,84
57,18
Indien volledig traject bij GZ-psycholoog: Behandeling GZ-psycholoog 60 minuten | CO0627
143,71
0
14,37
28,74
35,93
50,30

Tarieven 2023

Vanaf 2023 bieden wij zorg als zelfstandig behandelcentrum. Dit betekent dat wij als GGZ instelling onze zorgverlening continueren onder Kwaliteitsstatuut Sectie III. De constructie van een GGZ instelling is anders dan van een vrijgevestigde praktijk, hierdoor wijzigen ook de NZa tarieven welke wij als zorgaanbieder hanteren. De NZa bepaald de tarieven voor vrijgevestigde praktijken en instellingen. De prestatiecodes zijn afhankelijk van het beroep van de behandelaar (Psycholoog, GZ-Psycholoog, Klinisch psycholoog of Psychiater). De onderstaande combinaties van prestatiecodes worden bij Mentalmints gehanteerd en komen het meest voor. Dit overzicht is niet uitputtend. Wij hanteren tarieven conform NZa in setting III Monodisciplinair.

Berekentool kosten behandeltraject 2023

We hebben de meest voorkomende consulten verwerkt in een berekentool. Met de berekentool kan je snel inzicht krijgen in de mogelijke kosten voor jouw behandeltraject. Je kunt de berekening direct naar ons versturen, dan wordt er contact met je opgenomen door een specialist voor verder advies. Het is lastig te voorspellen hoe de kosten exact uitpakken omdat het verloop van de behandeling sterk afhankelijk is van je klachten en progressie.

Two columns
Verticaal
Horizontaal

Behandeltraject berekenen: Tarieven 2023

Samenvatting

{{ item.label }} {{ item.converted }}

Je aanvraag is compleet!

We hebben de informatie van je aanvraag naar je gemaild.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}

Eerst je zorgverzekeraar benaderen

Om onverwachte kosten naderhand te voorkomen, raden wij je dringend aan om vooraf je zorgverzekeraar altijd te vragen naar de exacte voorwaarden en vergoeding voor je ggz-behandeling bij onze instelling.

Om zeker te weten dat je behandelingskosten (deels of volledig) worden vergoed, leg de volgende informatie vooraf aan je zorgverzekeraar voor:

 • Het betreft een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

 • Gevolgd bij een GGZ instelling met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, zonder contracten met zorgverzekeraars

 • De diagnose en de zorgzwaarte waarop ik behandeld wordt is gebaseerd op de DSM-hoofddiagnosegroep en de zorgvraagtypering in het Zorgprestatiemodel

 • Voor de behandelingskosten worden de wettelijk vastgelegde WMG-tarieven als genoemd in de actuele Tariefbeschikking van de NZa aangehouden

 • Is er een offerte nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding?

  Let op: Wanneer je zorgverzekeraar een offerte als voorwaarde stelt kunnen wij enkel een indicatief kostenoverzicht faciliteren middels de berekentool beschikbaar op deze website. De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van de klachten en progressie. Aan een kostenindicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Is er een machtiging nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding?

  Let op: Wanneer je vanuit je zorgverzekeraar een machtiging nodig hebt, maar deze niet hebt aangevraagd is de kans aanwezig dat je eventueel ingediende behandelfacturen niet vergoed krijgt.

 • Wordt er een eis gesteld aan de verhouding behandeluren van regiebehandelaar / medebehandelaar?

  Bij Mentalmints kunnen wij niet van tevoren aangeven wat de verhouding per traject is. Dit is afhankelijk van de zorgvraag en beschikbaarheid van behandelaren.

 • Worden de kosten van mijn GGZ-behandeling op grond van de bovenstaande informatie volledig door u vergoed? Of zijn hier nog andere voorwaarden op van toepassing?

Belangrijk om te weten

Plan een afspraak in

Je kunt direct bij ons een afspraak inplannen in onze agenda.

Bel ons

Mocht je vragen hebben kun je ons natuurlijk bellen. 

Kom je er niet helemaal uit? We zijn er om je te helpen

Mocht je vragen hebben neem dan contact met ons op. We horen graag van je.

Heeft deze informatie je verder geholpen?

Ashwin Tribhawansingh

Transparantie in de kosten van je behandeling is van belang. Zo weet je waar je aan toe bent. We kunnen ons voorstellen dat de cijfers je soms om de oren vliegen, neem contact met ons op als je vragen hebt.

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht.

Vrijblijvend kennismaken

We nodigen je graag uit voor een kop koffie of thee. We nemen de tijd en luisteren naar jouw verhaal.

Skip to content