Cliëntenraad

De leden van de cliëntenraad praten namens alle cliënten mee over onderwerpen die voor hen allemaal belangrijk zijn. De cliëntenraad geeft de organisatie gevraagd en ongevraagd advies, bijvoorbeeld over zorgprogramma’s, de huisregels of de veiligheid. In de cliëntenraad zitten mensen die uit eigen ervaring weten hoe het is om in behandeling te zijn in de GGZ. Daardoor voelen ze zich extra betrokken bij de belangen van onze cliënten.

Cliëntmedezeggenschap

De basis van de cliëntmedezeggenschap is de ‘Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen’. Deze wet regelt onder meer de onderwerpen waarover de organisatie (verzwaard) advies moet vragen aan haar cliënten.

Mentalmints Community

Maak jij al gebruik van de Mentalmints Community? Dit is een digitaal platform, opgezet speciaal voor cliënten om medezeggenschap breder mogelijk te maken. Via de Mentalmints Community kunnen cliënten meedenken over verschillende thema’s. Op dit moment zijn we bezig met het uitnodigen van cliënten. Heb jij nog geen uitnodiging ontvangen, maar wil jij alvast gebruik maken van dit platform? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Ook wanneer jij relevante thema’s hebt, die je graag belicht wilt hebben vanuit cliëntperspectief, nodigen we je uit om contact met ons op te nemen. We zijn vooral op zoek naar interactieve berichten waarop cliënten kunnen antwoorden, meningen kunnen geven of het gesprek over kunnen aangaan met elkaar. Bovenstaande geldt natuurlijk ook als je als cliënt graag iets wilt delen of vragen op de Mentalmints Community.

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht.

Vrijblijvend kennismaken

We nodigen je graag uit voor een kop koffie of thee. We nemen de tijd en luisteren naar jouw verhaal.

Ga naar de inhoud