Burn-out

Burn-out is een populair begrip waarover veel misverstanden, aannames en vooroordelen bestaan. Terwijl het op dit moment de belangrijkste veroorzaker van ziekteverzuim is. De negatieve effecten zijn bekend: hoge maatschappelijke kosten, hoge verzuim kosten, een mogelijk domino-effect door onderbezette afdelingen, managers die niet weten hoe ermee om te gaan of zelfs faillissement.

Wat is burn-out?

Burn-out is een werkgerelateerde staat van uitputting die gekenmerkt wordt door extreme vermoeidheid, verminderde vaardigheid in het reguleren van emoties en cognitieve processen, en mentale afstand. Deze vier kerndimensies gaan gepaard met een depressieve stemming, psychische spanningsklachten - zoals slaapproblemen, piekeren of paniekaanvallen - en met gedragsmatige en psychosomatische spanningsklachten. Burn-out wordt veroorzaakt door een onbalans tussen hoge eisen en onvoldoende energiebronnen in de omgeving van de werkende. Daar kunnen persoonlijke kwetsbaarheden en/of problemen buiten het werk aan bijdragen.

Symptomen

Lichamelijk Slapen zonder te herstellen, het gevoel hebben uitgeput te zijn, extreem vermoeid, simpele dingen zijn te veel, na een half uur lichte inspanning uitgeput, vaak stevige lichamelijke klachten die de opgaande lijn belemmeren.
Emotioneel Moe, somber, lusteloos, ziet geen uitweg meer, geen interesse in anderen, mogelijk angst om weer aan het werk te gaan of anderen te spreken.
Cognitief Onmogelijk om boek of tijdschrift te lezen, allerlei cognitieve operaties zijn onuitvoerbaar, organiserend vermogen is slecht, vooral hak op de tak denken, mentaal afstand nemen van uitputtingsbron.
Gedrag Niets doen, nergens zin in, niets op kunnen of willen pakken, incompetentie.​

Favicon

Behandeling

Na een eerste kennismaking stellen we samen het behandelplan op. Het aantal sessies variert afhankelijk van de behoefte. In 8 - 12 sessies kan er significant resultaat behaald worden.
De oorzaken van een burn-out achterhalen vraagt om maatwerk. Een goede diagnose van de werk-, privé- en persoonskenmerken, en de interactie tussen die factoren, is onontbeerlijk om een passend begeleidingsplan op te stellen.

Investering

Over het algemeen zijn werkgevers bereid om het behandelingstraject geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Het aantal sessies is afhankelijk van je klachten en behoefte.

Sumeja Ahmic MSc.
Arthur Lepelaar MBA

De informatie op deze pagina is afkomstig uit de whitepaper van het NIP.

Bronvermelding: https://www.psynip.nl/actueel/nieuws/2020/omarm-de-kanarie-in-de-mijn/

Schuiven naar boven
Op de inhoud van deze website rust auteursrecht.
Skip to content