Privacyverklaring

Voor cliënten

In het belang van uw onderzoek en behandeling slaan wij uw persoons- en gezondheidsgegevens op in ons electronisch patiëntendossier (epd). Mentalmints bewaart de informatie op een veilige wijze, die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Alleen geautoriseerde medewerkers die betrokken zijn bij de administratie en uw intake, diagnostiek en behandeling hebben toegang tot de informatie. Zij zorgen voor een goede beveiliging van uw persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.

Mentalmints bewaart alleen die informatie die relevant is, en waartoe we verplicht zijn vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO verplicht ons uw dossier 15 jaar te bewaren. Indien u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. Het dossier van jongeren tot 18 jaar bewaren we totdat zij 34 jaar zijn (15 jaar na de 18e verjaardag).

Voor verwijzers

Om uw cliënt te onderzoeken en te behandelen is het noodzakelijk  dat wij enkele  identificerende persoonsgegevens van u als verwijzer vastleggen. Dit is nodig om de behandelingsovereenkomst met de cliënt te kunnen uitvoeren (o.a. om met u te communiceren bij intake en na afronding van de behandeling) en om onze zorg betaald te krijgen door de gemeente of zorgverzekeraar (gerechtvaardigd belang).

Voor sollicitanten

Indien je bij ons solliciteert, geef je toestemming dat we je brief en CV mogen bewaren gedurende de sollicitatieprocedure. Na afronding van de sollicitatieprocedure worden de gegevens verwijderd indien je niet voor een functie bij Mentalmints in aanmerking komt. Indien we je brief en CV in portefeuille willen houden, vragen we je daarvoor apart om toestemming.

Voor medewerkers van Mentalmints

Wanneer je bij ons werkt is het noodzakelijk dat we je persoonsgegevens vastleggen, om uitvoering te kunnen geven aan de arbeidsovereenkomst.

Hoe wij omgaan met uw gegevens nu u bezoeker bent op deze website (cookie gegevens)

Op deze pagina kunt u informatie vinden over het gebruik van cookies op deze website.

Bij vragen of (vermoeden van) een datalek: neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming

Indien u vragen hebt over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en uw rechten op dit gebied, kunt  u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Mentalmints, Arthur Lepelaar, via mail arthur@mentalmints.nl

Indien u vermoedt dat er sprake is van een datalek, dient u direct contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming (ook buiten kantoortijden). Bij een datalek kunt u bv. denken aan een verloren of gestolen laptop met tot personen herleidbare gegevens, verlies van een papieren dossier of een inbraak door een hacker. Maar ook wanneer u ten onrechte informatie van een andere cliënt te zien krijgt, is dat een datalek.

Klachten over uw privacy?

Lees hier wat u kunt doen als u een klacht hebt over hoe bij Mentalmints wordt omgegaan met uw privacy en uw persoonsgegevens.

Privacyreglement

Meer informatie leest u in ons privacyreglement.

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht.

Vrijblijvend kennismaken

We nodigen je graag uit voor een kop koffie of thee. We nemen de tijd en luisteren naar jouw verhaal.

Ga naar de inhoud