Burn-out

Burn-out is een populair begrip waarover veel misverstanden, aannames en vooroordelen bestaan. Terwijl het op dit moment de belangrijkste veroorzaker van ziekteverzuim is. De negatieve effecten zijn bekend: hoge maatschappelijke kosten, hoge verzuim kosten, een mogelijk domino-effect door onderbezette afdelingen, managers die niet weten hoe ermee om te gaan of zelfs faillissement. 

Dit is burn-out

‘Burn-out is een werkgerelateerde staat van uitputting die gekenmerkt wordt door extreme vermoeidheid, verminderde vaardigheid in het reguleren van emoties en cognitieve processen, en mentale afstand. Deze vier kerndimensies gaan gepaard met een depressieve stemming, psychische spanningsklachten – zoals slaapproblemen, piekeren of paniekaanvallen – en met gedragsmatige en psychosomatische spanningsklachten. Burn-out wordt veroorzaakt door een onbalans tussen hoge eisen en onvoldoende energiebronnen in de omgeving van de werkende. Daar kunnen persoonlijke kwetsbaarheden en/of problemen buiten het werk aan bijdragen.’

De oorzaken van een burn-out achterhalen vraagt om maatwerk. Een goed diagnose van de werk-, privé- en persoonskenmerken, en de interactie tussen die factoren, is onontbeerlijk om een passend begeleidingsplan op te stellen.

Kosten van uitval

PER WERKNEMER PER DAG
0
PER WERKNEMER PER HALF JAAR
0

Wij bieden preventie en behandeling

Wij helpen u zo snel mogelijk burn-out te identificeren bij uw werknemers. Zo kan er op tijd preventie worden toegepast. Dit is een aanzienlijke besparing op uw kosten. Mochten er werknemers zijn die in een burn-out verkeren dan stellen we in overleg een behandelplan op. 

Dit zijn de stappen die we zetten samen met u en uw werknemer:

Burn-out preventie of behandeling? Neem vrijblijvend contact met ons op

De informatie op deze pagina is deels afkomstig uit de whitepaper van het NIP.  Bronvermelding: https://www.psynip.nl/actueel/nieuws/2020/omarm-de-kanarie-in-de-mijn/

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht.

Vrijblijvend kennismaken

We nodigen je graag uit voor een kop koffie of thee. We nemen de tijd en luisteren naar jouw verhaal.

Ga naar de inhoud