Burn-out

Burn-out is een populair begrip waarover veel misverstanden, aannames en vooroordelen bestaan. Terwijl het op dit moment de belangrijkste veroorzaker van ziekteverzuim is. De negatieve effecten zijn bekend: hoge maatschappelijke kosten, hoge verzuim kosten, een mogelijk domino-effect door onderbezette afdelingen, managers die niet weten hoe ermee om te gaan of zelfs faillissement. 

Dit is burn-out

‘Burn-out is een werkgerelateerde staat van uitputting die gekenmerkt wordt door extreme vermoeidheid, verminderde vaardigheid in het reguleren van emoties en cognitieve processen, en mentale afstand. Deze vier kerndimensies gaan gepaard met een depressieve stemming, psychische spanningsklachten – zoals slaapproblemen, piekeren of paniekaanvallen – en met gedragsmatige en psychosomatische spanningsklachten. Burn-out wordt veroorzaakt door een onbalans tussen hoge eisen en onvoldoende energiebronnen in de omgeving van de werkende. Daar kunnen persoonlijke kwetsbaarheden en/of problemen buiten het werk aan bijdragen.’

De oorzaken van een burn-out achterhalen vraagt om maatwerk. Een goed diagnose van de werk-, privé- en persoonskenmerken, en de interactie tussen die factoren, is onontbeerlijk om een passend begeleidingsplan op te stellen.

Kosten van uitval

0
PER WERKNEMER PER DAG
0
PER WERKNEMER PER HALF JAAR

Wij bieden preventie en behandeling

Wij helpen u zo snel mogelijk burn-out te identificeren bij uw werknemers. Zo kan er op tijd preventie worden toegepast. Dit is een aanzienlijke besparing op uw kosten. Mochten er werknemers zijn die in een burn-out verkeren dan stellen we in overleg een behandelplan op. 

Dit zijn de stappen die we zetten samen met u en uw werknemer:

Preventie van burn-out

Preventie van burn-out

  • Preventie

We gaan in gesprek met het Management team, leidinggevenden of teamleden. Hierbij leggen we de focus op psycho-educatie in 1 op 1 gesprekken of workshop vorm. Het herkennen van omstandigheden die burn-out in de hand werken en tegelijkertijd het herkennen van signalen bij werknemers.
Wanneer werknemers al klachten ervaren starten we in overleg met de werknemer en bedrijfsarts een behandeltraject.

Preventie
Behandeltraject
Behandeling van burn-out

Behandeling van burn-out

  • Behandeltraject

Wanneer klachten reeds aanwezig zijn starten we in overleg met de bedrijfsarts en uw werknemer een behandeltraject

Kennismaking werkgever en werknemer

Kennismaking werkgever en werknemer

  • Kennismaking

We gaan in gesprek met de werknemer en leidinggevende om de de situatie te begrijpen en om de klachten te identificeren. 

Kennismaking
Behandelplan
Afstemmen van behandelplan

Afstemmen van behandelplan

  • Behandelplan

Als werkgever heeft u graag dat uw werknemer snel weer herstelt is en op bevlogen wijze weer aan het werk kan. We stemmen een doelgericht behandelplan af met uw werknemer.

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk

  • Re-integratie

Er komt een moment dat uw werknemer weer aan het werk gaat. Over het algemeen wordt er in stappen toegewerkt naar het oorspronkelijke aantal uur per week. Hierbij is het van belang dat zowel de leidinggevende als werknemer rekening houden met de grenzen van de werknemer. De dagelijkse werkzaamheden kunnen verleiden tot hogere inzet dat wenselijk, dit heeft als risico dat de werknemer kan terugvallen.

Re-integratie
Nazorg
Mentaal weerbaar blijven

Mentaal weerbaar blijven

  • Nazorg

Om uw werknemer duurzaam inzetbaar te houden faciliteren wij nazorg. Voor zowel uw werknemer als de leidinggevende(n). Het doel hiervan is voorkomen dat door oude patronen van uw werknemer of diens leidinggevende de werknemer weer terugvalt in een burn-out.

Burn-out preventie of behandeling? Neem vrijblijvend contact met ons op

De informatie op deze pagina is deels afkomstig uit de whitepaper van het NIP.  Bronvermelding: https://www.psynip.nl/actueel/nieuws/2020/omarm-de-kanarie-in-de-mijn/

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht.

Vrijblijvend kennismaken

We nodigen je graag uit voor een kop koffie of thee. We nemen de tijd en luisteren naar jouw verhaal.

Naar de inhoud springen