Burn-out

Burn-out is een populair begrip waarover veel misverstanden, aannames en vooroordelen bestaan. Terwijl het op dit moment de belangrijkste veroorzaker van ziekteverzuim is. De negatieve effecten zijn bekend: hoge maatschappelijke kosten, hoge verzuim kosten,
een mogelijk domino-effect door onderbezette afdelingen, managers die niet weten hoe ermee om te gaan of zelfs faillissement.

Werkgerelateerde staat van uitputting

‘Burn-out is een werkgerelateerde staat van uitputting die gekenmerkt wordt door extreme vermoeidheid, verminderde vaardigheid in het reguleren van emoties en cognitieve processen, en mentale afstand. Deze vier kerndimensies gaan gepaard met een depressieve stemming, psychische spanningsklachten – zoals slaapproblemen, piekeren of paniekaanvallen – en met gedragsmatige en psychosomatische spanningsklachten. Burn-out wordt veroorzaakt door een onbalans tussen hoge eisen en onvoldoende energiebronnen in de omgeving van de werkende. Daar kunnen persoonlijke kwetsbaarheden en/of problemen buiten het werk aan bijdragen.’

De oorzaken van een burn-out achterhalen vraagt om maatwerk. Een goed diagnose van de werk-, privé- en persoonskenmerken, en de interactie tussen die factoren, is onontbeerlijk om een passend begeleidingsplan op te stellen.

Kosten van uitval

250 EURO per dag

Gemiddeld kost een uitgevallen werknemer 250 Euro per dag.

30.000 EURO per half jaar

Een werknemer die een half jaar in een burn-out zit kost 30.000 euro. Dit is exclusief kosten voor vervanging.

Preventie en behandeling

Wij helpen u zo snel mogelijk burn-out te identificeren bij uw werknemers. Zo kan er op tijd preventie worden toegepast. Dit is een aanzienlijke besparing op uw kosten. Mochten er werknemers zijn die in een burn-out verkeren dan stellen we in overleg een behandelplan op.

Burn-out scan

Wij scannen uw werknemers op burn-out klachten om te voorkomen dat ze daadwerkelijk in een lange herstelfase terechtkomen. Zo beschermt u als werkgever de gezondheid van uw werknemers. Ook voorkomt u hiermee hoge kosten van uitval en re-integratie.

Educatie

Wij gaan in gesprek met uw werknemers om bewustwording over dit onderwerp te faciliteren. Dit kan op management niveau en/of op medewerkersniveau.

Behandeling

Wanneer de laatste fase van burn-out is ingetreden stellen we een behandelplan op met uw werknemer om de burn-out te behandelen. Wij denken met u mee over het herstelplan.

Corporate Psychological Responsibility

Wij helpen uw organisatie door kennis over burn-out beschikbaar te maken. Dit doen wij middels presentaties en workshops. Naast burn-out preventie behandelen wij uw werknemers wanneer ze in een burn-out terecht zijn gekomen.

De informatie op deze pagina is afkomstig uit de whitepaper van het NIP.  Bronvermelding: https://www.psynip.nl/actueel/nieuws/2020/omarm-de-kanarie-in-de-mijn/

Schuiven naar boven
DutchEnglishBosnian
Op de inhoud van deze website rust auteursrecht.
Skip to content