Trauma

Over het algemeen kan trauma worden gedefinieerd als een psychologische, emotionele reactie op een gebeurtenis of ervaring die zeer stressvol of schokkend is. Wanneer deze traumadefinitie wordt toegepast, kan deze verwijzen naar iets verontrustends, zoals betrokken zijn bij een ongeval, een ziekte of verwonding hebben, een geliefde verliezen of door een scheiding gaan. Het kan echter ook het verste uiterste omvatten en ervaringen omvatten die ernstig schadelijk zijn.

Omdat gebeurtenissen subjectief worden bekeken, is deze brede traumadefinitie meer een richtlijn. Iedereen verwerkt een traumatische gebeurtenis anders omdat we ze allemaal onder ogen zien door de lens van eerdere ervaringen in ons leven.

 

Trauma categorieën

Omdat traumareacties over een breed spectrum vallen, hebben psychologen categorieën ontwikkeld als een manier om onderscheid te maken tussen soorten trauma. Deze categorieën zijn: posttraumatische stressstoornis (PTSS), complex trauma en vroeg kinderlijk trauma.

PTSS

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) kan zich ontwikkelen nadat een persoon is blootgesteld aan een angstaanjagende gebeurtenis of een situatie heeft meegemaakt waarin intens fysiek letsel is opgetreden of waar men werd bedreigd. Personen met PTSS hebben aanhoudende en beangstigende gedachten en herinneringen aan hun ervaring.

CPTSS

Complex trauma gebeurt herhaaldelijk. Het resulteert vaak in directe schade voor het individu. De effecten van complex trauma zijn cumulatief. De traumatische ervaring speelt zich vaak af binnen een bepaald tijdsbestek of binnen een specifieke relatie, en vaak in een specifieke omgeving.

Vroeg kinderlijk trauma

Vroeg kinderlijk trauma ontstaat tijdens de eerste drie levensjaren van een kind. Het resultaat van misbruik, verwaarlozing en / of verlating, ontwikkelingstrauma, verstoort de neurologische, cognitieve en psychologische ontwikkeling van het kind. Het verstoort het vermogen van het slachtoffer om zich aan een volwassen verzorger te hechten.

Traumabehandeling

Narratieve exposure

Bij Narratieve exposure therapie (NET) wordt de cliënt gevraagd om de ervaringen, gedachten, emoties en gevoelens in detail te beschrijven. De cliënt beleeft hierbij de emoties en is tegelijkertijd in het hier en nu. Hierdoor kan er tijd en betekenis gegeven worden aan de gebeurtenissen uit het verleden.

EMDR

Bij Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) wordt het werkgeheugen aangesproken. Door het werkgeheugen te belasten met oogbewegingen of geluiden wordt de emotionele lading van herinneringen afgezwakt.

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht.

Vrijblijvend kennismaken

We nodigen je graag uit voor een kop koffie of thee. We nemen de tijd en luisteren naar jouw verhaal.

Naar de inhoud springen