Winnende strategie

De meeste organisaties hebben duidelijk gedefinieerde processen om strategische plannen te ontwikkelen. Vaak leidt dit tot een goede strategie die kan helpen om de organisatie voorwaarts te bewegen. Echter ontbreekt vaak de connectie tussen de formulering en de uitvoering van de strategie. Het vertalen van de visie, missie en kernstrategieën naar uitvoerbare taken en gedrag die bijdragen aan het behalen van kritieke doelstellingen blijft voor veel organisaties een uitdaging. Hoe dit wel kan? Get ready for the launch!

Strategie elementen

Het process van strategisch management bestaat uit een aantal stappen. Het ontwikkelen van de strategiemap en balanced scorecard zijn onderdeel van dit process. 

Waarom we bestaan

Wat we belangrijk vinden

Wat/wie we willen zijn

Ons game plan

Vertalen van de strategie naar concrete doelstellingen

Meten en focus behouden

Wat we moeten doen

Wat de werknemers moeten doen om bij te dragen aan de doelen en initiatieven van de organisatie

Tevreden aandeelhouders

Tevreden klanten

Efficiente en effectieve processen

Gemotiveerde en bevlogen werknemers

Balanced Scorecard

Met de Balanced Scorecard stellen we de strategische doelen op voor het komende jaar / komende 5 jaar

Overkoepelend doel

  • Bepalen van het 'ultieme' doel

Wat is er nodig om de komende jaren te slagen? Deze eerste stap is cruciaal omdat het de balance scorecard koppelt aan de eerdere fase van het creëren / herbevestigen van de missie, kernwaarden en visie van een organisatie. Deze stap moet onderscheid maken tussen wat de organisatie definieert als het belangrijkste doel en de strategieën die het van plan is te implementeren.

Bepalen van het 'ultieme' doel
Bepalen van de waardepropositie

Waardepropositie

  • Bepalen van de waardepropositie

De tweede stap bij het in kaart brengen van een strategie is het kiezen van de waardepropositie
dat de organisatie gaat helpen de markt te winnen. Het idee achter de waarde propositiebenadering is om één dominante waardepropositie te kiezen,
en daarin een doorbraak voor de klant bieden. Voor de twee stellingen waarvoor niet primair wordt gekozen, is het wenselijk om niet te leiden, maar om te concurreren tot zekere hoogte. De drie waardeproposities van Treacy en Wiersema biedt een uitstekend kader om te concurreren in de huidige markten:

1. Operational excellence
(beste in total costownership)
2. Product leadership
3. Customer intimacy
(beste in klantoplossingen)

Finance

  • Financiële doelstellingen bepalen

Nadat de waardepropositie is vastgesteld, formaliseren organisaties vervolgens hun plannen en strategieën rond inkomsten en kosten. Financiële strategieën kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdgebieden:

1. Omzetgroei

2. Productiviteit

3. Gebruik van assets

Financiële doelstellingen bepalen
Klantsegmenten bepalen

Klantsegmenten

  • Klantsegmenten bepalen

Organisaties formuleren nadat ze financiële strategieën hebben opgesteld, hun plannen en strategieën om de markt te winnen. Met andere woorden, ze moeten hun klantstrategieën duidelijk vaststellen en formuleren. Klantstrategieën kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdgebieden:

1. Klanten behouden en toevoegen
2. Omzet per klant verhogen
3. Kosten per klant verlagen

Bedrijfsprocessen

  • Processinrichting bepalen

Het interne perspectief heeft alles te maken met het kiezen van en het uitvoeren van de juiste bedrijfsprocessen om de klant- financiële strategieën succesvol te behalen. Het is van belang voor organisaties om bewust te kiezen voor interne bedrijfsprocessen
die rechtstreeks gelinkt zijn aan de eerdere stappen.

Processinrichting bepalen
Inrichten van een lerende organisatie

People Excellence

  • Inrichten van een lerende organisatie

Wanneer financiële en klantstrategieën zijn opgesteld, zullen organisaties onvermijdelijk enkele hiaten opmerken in kennis, vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn om de gekozen strategie uit te voeren.

Plan een afspraak in

U kunt direct bij ons een afspraak inplannen.

Whatsapp

Mocht je vragen hebben neem dan contact met ons op. We horen graag van je.

Bellen

Mocht je vragen hebben kun je ons natuurlijk bellen. Het kan zijn dat we in gesprek zijn met cliënten, dan bellen we je bij de eerstvolgende mogelijkheid terug.

Contactformulier

Mocht u vragen hebben neem dan contact met ons op. We horen graag van u.

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht.

Vrijblijvend kennismaken

We nodigen je graag uit voor een kop koffie of thee. We nemen de tijd en luisteren naar jouw verhaal.

Naar de inhoud springen