Wij zien familie en naasten als partner in de zorg en hebben een fundamentele rol in het behandeltraject. Mentalmints heeft familie- en naastenbeleid waarin staat beschreven hoe we bij de behandeling samenwerken met familie, maar ook met naastbetrokkenen en vrienden.

Bejegening van naasten

We zien naasten als partner in de zorg, streven naar open communicatie en werken aan onderling vertrouwen. We hebben begrip voor de situatie waarin de naastbetrokkenen zich bevinden. Er is tijd en aandacht voor het bespreken van wederzijdse verwachtingen, de naleving van afspraken en een respectvolle omgang. Er zijn afspraken gemaakt over een vast aanspreekpunt voor de familie en naasten binnen de afdeling/het team (je contactpersoon) en over de bereikbaarheid van afdeling/hulpverleners binnen en buiten kantoortijden. Daarnaast zijn in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) ook de afspraken vastgelegd over de contactpersoon namens de familie en naasten en diens waarnemer.

Samenwerking met naasten bij de behandeling

De naasten/familie wordt uitgenodigd om bij het begin van de behandeling, het intake- of opnamegesprek aanwezig te zijn. Als dit niet mogelijk is, wordt de naaste/familie na het begin van de behandeling uitgenodigd voor een gesprek. Er wordt bij familie geïnformeerd naar de geschiedenis van de client en er wordt gebruik gemaakt van de ervaringen van de familie bij het stellen van de diagnose en de behandeling. Op basis van het herstelplan zijn in het EPD afspraken vastgelegd met de familie over de samenwerking met de familie bij de behandeling, de evaluatie hiervan en hoe te handelen in crisissituaties. Ook is ingegaan op eventueel betrokken kinderen en de aandacht en ondersteuning die zij nodig hebben, bijvoorbeeld met de inzet van Kinderen van Ouders met Pyschische Problemen/Verslaving (KOPP/KOV).

Het verstrekken van informatie aan de naasten

Familieleden worden structureel geïnformeerd over het familie- en naastenbeleid van Mentalmints, de mogelijkheden en procedures rond het indienen van klachten. Er zijn afspraken gemaakt met de client en de familie over de informatie die de familie ontvangt, zoals: welke familieleden krijgen welke informatie en wie verstrekt niet-persoonsgebonden informatie als de client wil dat er geen persoonsgebonden informatie naar familie gaat. Deze afspraken zijn vastgelegd in het EPD.

Generieke Module samenwerken en ondersteuning van naasten

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht.

Vrijblijvend kennismaken

We nodigen je graag uit voor een kop koffie of thee. We nemen de tijd en luisteren naar jouw verhaal.

Ga naar de inhoud