Depressie

Als men zich na een langere periode niet over gevoelens van ernstige somberheid kan zetten, is er sprake van een depressie. Met deze vaak voorkomende psychiatrische ziekte wordt bijna een op de vijf mensen geconfronteerd. Over het algemeen geneest een depressie na enkele maanden. Bij sommige mensen ontwikkelt een depressie zich tot een meer chronische vorm.

Je bent niet alleen

Hoewel je je misschien eenzaam voelt in de strijd tegen depressieve stemmingen,  het is de realiteit dat veel mensen deze stemmingen van tijd tot tijd of zelfs regelmatig ervaren. Er wordt zelfs geschat dat 1 op de 5 mensen op enig moment in hun leven een significant depressieve stemming ervaart.

Depressie kan elk type persoon in elk stadium van zijn leven treffen. Misschien ben je introvert of extravert, sociaal actief of verlegen, jeugdig of senior, man of vrouw, rijk of arm. Het kan ons allemaal overkomen. Weet dat je niet de enige bent.

Stemming

Mensen die depressieve klachten ervaren beschrijven een neerslachtig humeur dat langer dan twee weken aanhoudt. Bij milde vormen van depressie voelen mensen zich misschien niet de hele dag slecht, maar hebben toch een sombere kijk en een gevoel van somberheid. De gemoedstoestand kan verbeteren door een positieve ervaring, maar men kan ook weer terugvallen door een kleine teleurstelling. Bij ernstige depressies kan een sombere stemming langdurig aanhouden, zelfs als er positieve gebeurtenissen zijn. De neerslachtigheid kan fluctueren tijdens de dag – het kan ‘s ochtends erger zijn en ‘s middags relatief beter. Deze fluctuatie gaat vaak gepaard gaat met een ernstiger type depressie.

Mensen die depressieve klachten ervaren denken op bepaalde manieren. Dit denken is een essentieel kenmerk van depressie. Je kunt de neiging hebben om jezelf in een negatief daglicht te zien. Stil staan bij hoe slecht je je voelt, hoe de wereld vol moeilijkheden is, hoe hopeloos de toekomst lijkt en hoe het misschien nooit beter wordt. Bij het ervaren van depressieve klachten kan er schuldgevoel ontstaan, inclusief het feit van negatief denken. Dit kan er toe leiden dat het eigenwaarde en zelfvertrouwen lager worden.

Lichamelijke symptomen

Sommige mensen ervaren lichamelijke symptomen van depressie.

• Slaappatronen kunnen veranderen. Sommige mensen hebben moeite om in slaap te vallen of hebben een gebroken nacht, anderen slapen meer en hebben moeite om wakker te blijven

• De eetlust kan afnemen en er kan gewichtsverlies optreden, terwijl anderen meer eten dan normaal en zo aankomen

• Seksuele interesse kan afnemen

• Het energieniveau kan dalen, evenals de motivatie om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Depressieve mensen kunnen stoppen met de dingen die ze vroeger leuk vonden omdat ze zich ongemotiveerd of lusteloos voelen

Bij het ervaren van depressie kan bezorgdheid over persoonlijke relaties optreden. Ze kunnen ongelukkig en ontevreden worden over hun familie en andere hechte relaties. Ze kunnen zich verlegen en angstig voelen als ze met andere mensen zijn, vooral in een groep. Ze voelen zich misschien eenzaam en geïsoleerd, maar zijn tegelijkertijd niet bereid of niet in staat om contact met anderen te zoeken, zelfs als ze daartoe de gelegenheid hebben.

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht.

Vrijblijvend kennismaken

We nodigen je graag uit voor een kop koffie of thee. We nemen de tijd en luisteren naar jouw verhaal.

Naar de inhoud springen