Consulting

De meeste organisaties hebben duidelijk gedefinieerde processen om strategische plannen te ontwikkelen. Vaak leidt dit tot een goede strategie die kan helpen om de organisatie voorwaarts te bewegen. Echter ontbreekt vaak de connectie tussen de formulering en de uitvoering van de strategie. Het vertalen van de visie, missie en kernstrategieën naar uitvoerbare taken en gedrag die bijdragen aan het behalen van kritieke doelstellingen blijft voor veel organisaties een uitdaging. 

Wij helpen uw werknemers duurzaam inzetbaar te houden en uitval te voorkomen. Wij zetten in op bevlogenheid en burn-out preventie.

Een financieel gezonde organisatie nastreven

Optimaal ingerichte processen om uw klanten effectief en efficiënt te kunnen bedienen

Een duidelijk beeld van uw klantsegmenten en potentie voor samenwerking

Overkoepelend doel

  • Bepalen van het 'ultieme' doel

Wat is er nodig om de komende jaren te slagen? Deze eerste stap is cruciaal omdat het de balance scorecard koppelt aan de eerdere fase van het creëren / herbevestigen van de missie, kernwaarden en visie van een organisatie. Deze stap moet onderscheid maken tussen wat de organisatie definieert als het belangrijkste doel en de strategieën die het van plan is te implementeren.

Bepalen van het 'ultieme' doel
Bepalen van de waardepropositie

Waardepropositie

  • Bepalen van de waardepropositie

De tweede stap bij het in kaart brengen van een strategie is het kiezen van de waardepropositie
dat de organisatie gaat helpen de markt te winnen. Het idee achter de waarde propositiebenadering is om één dominante waardepropositie te kiezen,
en daarin een doorbraak voor de klant bieden. Voor de twee stellingen waarvoor niet primair wordt gekozen, is het wenselijk om niet te leiden, maar om te concurreren tot zekere hoogte. De drie waardeproposities van Treacy en Wiersema biedt een uitstekend kader om te concurreren in de huidige markten:

1. Operational excellence
(beste in total costownership)
2. Product leadership
3. Customer intimacy
(beste in klantoplossingen)

Finance

  • Financiële doelstellingen bepalen

Nadat de waardepropositie is vastgesteld, formaliseren organisaties vervolgens hun plannen en strategieën rond inkomsten en kosten. Financiële strategieën kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdgebieden:

1. Omzetgroei

2. Productiviteit

3. Gebruik van assets

Financiële doelstellingen bepalen
Klantsegmenten bepalen

Klantsegmenten

  • Klantsegmenten bepalen

Organisaties formuleren nadat ze financiële strategieën hebben opgesteld, hun plannen en strategieën om de markt te winnen. Met andere woorden, ze moeten hun klantstrategieën duidelijk vaststellen en formuleren. Klantstrategieën kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdgebieden:

1. Klanten behouden en toevoegen
2. Omzet per klant verhogen
3. Kosten per klant verlagen

Bedrijfsprocessen

  • Processinrichting bepalen

Het interne perspectief heeft alles te maken met het kiezen van en het uitvoeren van de juiste bedrijfsprocessen om de klant- financiële strategieën succesvol te behalen. Het is van belang voor organisaties om bewust te kiezen voor interne bedrijfsprocessen
die rechtstreeks gelinkt zijn aan de eerdere stappen.

Processinrichting bepalen
Inrichten van een lerende organisatie

Human Resources

  • Inrichten van een lerende organisatie

Wanneer financiële en klantstrategieën zijn opgesteld, zullen organisaties onvermijdelijk enkele hiaten opmerken in kennis, vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn om de gekozen strategie uit te voeren.

Whatsapp

Mocht u vragen hebben neem dan contact met ons op. We horen graag van u.

Bellen

Mocht u vragen hebben kunt ons natuurlijk bellen. Het kan zijn dat we in gesprek zijn met cliënten, we bellen u bij de eerstvolgende mogelijkheid terug.

Contactformulier

Mocht u vragen hebben neem dan contact met ons op. We horen graag van u.

LinkedIn

Mocht u vragen hebben neem dan contact met ons op. We horen graag van u.

Schuiven naar boven
Op de inhoud van deze website rust auteursrecht.
Skip to content